24 PKW KFOR
Aktualności
Zakończenie działalności XXIV Zmiany PKW KFOR
29.11.2011

29 listopada 2011 roku XXIV Zmiana PKW KFOR zakończyła wykonywanie zadań mandatowych w rejonie odpowiedzialności.

W okresie półrocznego funkcjonowania Zmiany utrzymywano w gotowości siły PRF, przeprowadzono patrole przez kompanię manewrową oraz zespoły łącznikowo – monitorujące jak również przeprowadzano akcję humanitarne w najuboższych rejonach Kosowa.

             Powracający z Kosowa zostali powitani na lotnisku w Powidzu przez Dowódcę 8 pułku przeciwlotniczego płk dypl. Zbigniewa ZALEWSKIEGO oraz rodziny i przyjacieli żołnierzy. 02 grudnia 2011r. odbyło się uroczyste przywitanie żołnierzy w Jednostce Wojskowej 1223 w Koszalinie. Na uroczystość przybyli: przedstawiciel dowództwa Operacyjnego płk Mirosław POTOCKI oraz przedstawiciel WOPL płk Jerzy PAŁUBIAK oraz zaproszeni goście.

            Dowódca XXIV Zmiany ppłk dypl. Henryk BARTOSEWICZ zameldował o wykonaniu zadań mandatowych oraz zakończeniu Zmiany, natomiast Dowódca 8 koszalińskiego pułku przeciwlotniczego w swoim wystąpieniu stwierdził iż : „ Misja nie była łatwa. Po raz pierwszy od siedmiu lat żołnierze uczestniczyli w wymianie ognia w czasie napięć na tle narodowym, etnicznym i wyznaniowym. Byli tam ranni żołnierze. Wy zameldowaliście się cali i zdrowi, co świadczy o waszym wyszkoleniu i przygotowaniu...” XXIV Zmiana misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kosowo sformowana była w oparciu o 8 pułk przeciwlotniczy Koszalin.  Jednakże brali w niej udział żołnierze z innych Jednostek Wojskowych takich jak: 12 DZ Szczecin, 1 BSKŁ Olsztyn, 1 SLT Świdwin, 2 BZ Złocieniec, 1 KL Radom, 7 BOW Słupsk, 21 BSP Rzeszów, 6 BL Dęblin, 83 ddow OP Warszawa. Polski Kontyngent Wojskowy realizuję misję o charakterze stabilizacyjnym.  Siły skierowane do pełnienia misji w Kosowie udzielają pomocy, realizują zadania w składzie Sił Międzynarodowych polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków do funkcjonowania oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności.

Działalność operacyjna ukierunkowana była na:

       monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych;

       zapewnieniu bezpieczeństwa i swobody przemieszczania się Sił KFOR oraz lokalnej ludności;

       wyeliminowaniu (ograniczeniu) działalności przestępczej;

       prowadzeniu działalności rozpoznawczej w pasie przygranicznym
z Serbią, ustaleniu miejsc nielegalnego przekraczania granicy oraz przemytu;

       utrzymaniu współpracy z władzami lokalnymi oraz przedstawicielami organizacji międzynarodowych;

    wsparciu oraz współdziałaniu z siłami policji (misja EULEX, KP – Kosovo Police, KBP – Kosovo Border Police) oraz żołnierzami armii serbskiej
– SAF (Serbian Army Forces).

Logistyczne zabezpieczenie funkcjonowania PKW KFOR realizowane było przez Narodowy Element Zaopatrywania (NEZ), grupę magazynową oraz sekcję medyczną, stosownie do zakresu zadań tych komórek organizacyjnych, który został wystawiony przez 1 batalion składowania w Olsztynie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: por. Katarzyna MĄDRA

Foto: mł. chor. szt. Krzysztof SZADZIŃSKI, plut. Dawid HOLUB